آمار کلی

کد ملی: 181693XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 7

شرکت فعال: 6

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجاری صنعتی ونداد ماکو منطقه آزاد ماکو بازرس اصلی فعال 1397/02/30 تا کنون
نقش آفرینان چهلستون جنوب عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/15 تا کنون
رادین صنعت مهرگان ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/15 تا کنون
پرتو توسعه مهرگان اسپادانا مدیرعامل فعال 1396/06/15 تا کنون
اکسین توسعه پارت آسیا عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/15 تا کنون
بیستون پایدار ماهان فردا عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/15 تا کنون
تولیدی تجاری کیمیا به در شفق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1390/01/15 تا کنون