آمار کلی

کد ملی: 426945XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شایان ترابر عبدی رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/08 تا کنون
کوشان بار شایان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/14 تا کنون
کوشان بار شایان رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/03 تا کنون