آمار کلی

کد ملی: 503006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل کویر ابرکوه بازرس علی البدل فعال 1394/07/30 تا کنون