آمار کلی

کد ملی: 303177XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات تاکسی مهرگان بیسیم ناصرآباد کهنوج بازرس علی البدل فعال 1395/10/15 تا کنون