آمار کلی

کد ملی: 224980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن آور صنعت فرزام ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/04 تا کنون
اندیشه پارس صنعت ماندگار شرق عضو هیئت مدیره فعال 1395/03/09 تا کنون