آمار کلی

کد ملی: 447962XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
محبوب کاران بازرس اصلی فعال 1395/03/18 تا کنون
خیریه علی بن ابیطالب بافق عضو هیئت مدیره و بازرس علی البدل فعال 1393/10/10 تا کنون
خیریه حضرت علی بن ابیطالب ع بافق نایب رئیس هیئت مدیره و بازرس اصلی فعال 1391/02/19 تا کنون