آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی فرآورده های پارس نسوز آریان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1387/08/19 تا کنون