آمار کلی

کد ملی: 350090XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیان صنعت بزرگمهر کاوه بازرس علی البدل منحل شده 1396/05/20 تا کنون
فنی مهندسی نیکان مشاور کیان کاوه مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/07/22 تا کنون