آمار کلی

کد ملی: 407309XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صبا پاییز زیگورات رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/12/24 تا کنون