آمار کلی

کد ملی: 585963XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پترو سامان آوران رازی بازرس علی البدل فعال 1397/12/04 تا کنون