آمار کلی

کد ملی: 240011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن گل گوهر ماهشهر منشی هییت مدیره فعال 1397/04/23 تا کنون