آمار کلی

کد ملی: 088993XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران روستای سبز اندیشان دهیاران نیمبلوک مدیرعامل فعال 1394/05/15 تا کنون