آمار کلی

کد ملی: 462140XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قالی بافان نگار نصر زاگرس بازرس اصلی فعال 1394/04/04 تا کنون