آمار کلی

کد ملی: 004816XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 5

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برج سازان سپهر گستر ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/28 تا کنون
سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/26 تا کنون
سرمایه گذاری سفیر اقتصاد رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/12 تا کنون
مهاب برق کیش رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/25 تا کنون
حمل و نقل بین المللی آریا ترابر راد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/02/05 تا 1393/08/11
بین المللی محصولات پارس رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/01/21 تا کنون