آمار کلی

کد ملی: 456925XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی کشاورزی کهنه دژ رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/12 تا کنون
سازان مهداد دیبا رادین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/07 تا کنون
سازان گستر آترینا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/09/10 تا کنون
کیان سازان راسان بازرس اصلی فعال 1394/08/30 تا کنون