آمار کلی

کد ملی: 228041XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحی سیالات و جامدات خرامه فارس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1399/01/24 تا کنون
کشتیرانی کیهان ساحل دریا رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/09 تا کنون