آمار کلی

کد ملی: 119914XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 17

شرکت فعال: 1

خارج شده: 14

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آهن اسفنجی اردکان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/06/10 تا 1395/03/03
توسعه فدک ایرانیان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/06/05 تا 1394/10/03
فدک کوثر ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/04 تا کنون
طب اریا نیکان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/08/25 تا 1393/04/20
سپهر کوثر شفق رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/04/23 تا 1394/09/01
توسعه سرمایه گذاری قدر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/04/11 تا 1392/07/15
بازرگانی نخل فدک کوثر رئیس هیئت مدیره منحل شده 1392/02/03 تا کنون
گروه سرمایه گذاری توسعه کشت وصنعت یاسین رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/12/05 تا 1394/11/29
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/04/27 تا 1392/11/27
حامیان مهر الوند رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/04/26 تا 1391/12/14
تاسیساتی وساختمانی رویین دژ بتن رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/04/25 تا 1392/12/26
تولیدی توزیعی کارکنان و بازنشتگان خدمات درمانی نیروهای مسلح عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/06/18 تا 1391/05/23
فرآورده های سیب زمینی زرفام تهران نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/06/02 تا 1392/04/01
کیا تجارت پایدار عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/01/12 تا 1391/12/01
ناجی سازان امین عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/12/17 تا 1392/04/05
مجتمع کارخانجات فدک تجارت قدر نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1389/08/16 تا کنون
سپیدان گستر تکسا عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/05/11 تا 1390/09/19