آمار کلی

کد ملی: 006215XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیان زرمهر ایساتیس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/08 تا کنون
ایلیا مهر ایساتیس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/11/11 تا کنون