آمار کلی

کد ملی: 462148XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق قرض الحسنه فاطمه زهرا علیها السلام شهرکرد عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/01/21 تا 1396/01/26