آمار کلی

کد ملی: 339254XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساحل آموت عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/27 تا کنون
سنجش دانش صنعت جنوب بازرس اصلی فعال 1395/04/23 تا کنون
احسان کاوان صنعت هرمز بازرس علی البدل فعال 1393/08/24 تا کنون