آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی توزیعی پیشه سازان جنوب اندیمشک شماره ثبت 2333 25/6 / 91 و بازرس اصلی فعال 1391/07/20 تا کنون