آمار کلی

کد ملی: 338044XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراگیر کشاورزی و منابع طبیعی بلوط شازند بازرس علی البدل فعال 1396/04/15 تا کنون
احیا گران طبیعت شازند عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/10 تا کنون