آمار کلی

کد ملی: 251140XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باشگاه ورزشی امواج براک لارستان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/09/23 تا کنون