آمار کلی

کد ملی: 428443XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرکز علمی آزاد اندیشه سازان ذهن طلایی نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/03 تا کنون
معدنی پردیس درخشان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/25 تا کنون
معدنی پردیس درخشان عضو هیئت مدیره فعال 1390/05/26 تا کنون