آمار کلی

کد ملی: 259570XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایدار پی آیریک نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/26 تا کنون