آمار کلی

کد ملی: 174055XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا ایمن گستر اکسین بازرس علی البدل فعال 1394/05/04 تا کنون