آمار کلی

کد ملی: 203170XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اولکام سازه قابوس بازرس علی البدل فعال 1397/02/17 تا کنون
خانه گستر قابوس بازرس علی البدل فعال 1394/08/05 تا کنون