آمار کلی

کد ملی: 342229XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پردیس گستر جاسک منشی هییت مدیره فعال 1394/07/07 تا کنون