آمار کلی

کد ملی: 001210XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رامشگران سرزمین پارس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/17 تا کنون
پازیریک گستر اطلس عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/07/30 تا کنون