آمار کلی

کد ملی: 428484XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ستاره زرین بیستون بازرس علی البدل فعال 1393/03/22 تا کنون