آمار کلی

کد ملی: 481968XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر شماره یک باغملک مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1395/09/16 تا کنون
تسنیم هنر باغملک نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/05/09 تا کنون