آمار کلی

کد ملی: 203079XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمان آتیه سازان بنا قابوس نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/07 تا کنون