آمار کلی

کد ملی: 212191XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروین تجارت نوین رسام نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/30 تا کنون
جاوید پژوهان هیراد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1394/09/24 تا کنون
سپندان گستران بهار ایرسا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/09/24 تا کنون