آمار کلی

کد ملی: 364033XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان آفتاب مکران منطقه آزاد چابهار بازرس اصلی فعال 1399/05/16 تا کنون
مهران برودت شرق منطقه آزاد چابهار بازرس علی البدل فعال 1397/02/03 تا کنون