آمار کلی

کد ملی: 112948XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برتر اندیشان موفق ایده آل رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/05 تا کنون
راه حل سریع الکترونیکی کاسپین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/02 تا کنون