آمار کلی

کد ملی: 344062XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لاوان ترابر ساحل مدیرعامل فعال 1398/04/01 تا کنون
ملوان بندر کنگ عضو هیئت مدیره فعال 1398/01/18 تا کنون
ملوان پویا بندر کنگ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/03 تا کنون
خیریه نور وحدت بندر کنگ مدیرعامل و خزانه دار فعال 1396/12/08 تا کنون
پویا حساب مروارید رئیس هیئت مدیره فعال 1393/08/14 تا کنون