آمار کلی

کد ملی: 218052XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دامداران میانکاله عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/04 تا کنون
کشتارگاه صنعتی مرغ سپید پر مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/12 تا کنون