آمار کلی

کد ملی: 128501XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحان پروازان اصفهان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/06/31 تا کنون