آمار کلی

کد ملی: 487934XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارا طب آروین ایرانیان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/19 تا کنون
کیان فرسار تجارت آسیا بازرس علی البدل فعال 1396/04/07 تا کنون
ندای سلامت فرسار البرز عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/01/28 تا 1397/01/29