آمار کلی

کد ملی: 138002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حیات طب آذر مدیرعامل فعال 1397/02/22 تا کنون
شاهین خودرو آذر عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/09/27 تا 1394/06/16