آمار کلی

کد ملی: 042065XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایثارگران ستایش صنعت صبا بازرس اصلی فعال 1396/08/27 تا کنون
ایثارگران طلوع ایثار بازرس علی البدل فعال 1394/09/24 تا کنون