آمار کلی

کد ملی: 215008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اروین سیستم ویرا پاسارگاد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/08/14 تا کنون