آمار کلی

کد ملی: 425043XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
954 زنبور داری بازرس علی البدل فعال 1392/03/16 تا کنون