آمار کلی

کد ملی: 045129XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
وکلای بین المللی بیان امروز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/08/03 تا 1395/09/01