آمار کلی

کد ملی: 093399XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن آور صنعت فرزام ایرانیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/04 تا کنون