آمار کلی

کد ملی: 505925XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع تولیدی و بسته بندی مواد غذایی کرال آذربایجان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/21 تا کنون
بازرگانی جنابیه تجارت ارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/09/09 تا کنون