آمار کلی

کد ملی: 006467XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 5

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گچ برگ نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/14 تا کنون
تولیدی خوارزمی جنوب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/18 تا کنون
تهران سمانه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/27 تا کنون
صنایع لوله و پروفیل کرمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1393/11/13 تا کنون
مرکز پژوهشی متالوژی رازی عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/05/02 تا 1394/04/15
صنایع لوله و پروفیل کرمان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1389/09/30 تا کنون