آمار کلی

کد ملی: 399012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل سیمان فله ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/13 تا کنون
شهپر تجارت اکباتان عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/24 تا کنون
صبا بهار ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/12/24 تا کنون