آمار کلی

کد ملی: 282001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع شیمیایی آریا پارافین عضو هیئت مدیره فعال 1392/02/22 تا کنون