آمار کلی

کد ملی: 229684XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بارانا گستر سهند رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/07/28 تا 1397/03/05